हराएकोमा पुग्ने - पवित्र आत्माको नेतृत्वलाई पछ्याउन हामीलाई सक्षम बनाउने ५ मुख्य कारकहरू

बादल मा मान्छे

थप पढ्नुहोस्

प्रार्थना र परामर्श द्वारा व्यक्तिहरु को लागी मन्त्री

दुई जना पुरुष प्रार्थना गर्दै

थप पढ्नुहोस्

ne_NPनेपाली
TrueBibleDoctrine.org

नि:शुल्क
हेर्नुहोस्