Selecteer je studie

Bijbel openBelangrijkste bijbelse leerstellingen

Vrouw die opkijkt naar GodLessen voor jongeren

drugsverslaafdeVerslavingen overwinnen

twee mannen biddenevangelie bediening

(Books by the Author)

Het doel van deze studies is om duidelijke uitleg te geven van bijbelse leerstellingen, waarbij alleen de Schriften in hun oorspronkelijke context worden gebruikt.

De onderstaande index geeft de meeste leerstellige artikelen weer die zijn gepubliceerd.

Over ons spirituele begin:

— Berouw

Verlossing door Jezus Christus

— Gebed

— Doopsel

— Communie – Avondmaal

Zonde - wat het is en wat het niet is

— Op de vlucht voor verleiding

— De noodzaak van dagelijks gebed

— Dankbaarheid

— Gods kinderen leven heilig

Ware vergeving versus een religieuze praktijk

— Elkaar vergeven

— De tong

— Houd je ogen op Jezus gericht

Diepere onderwerpen:

Heiliging en de vervulling van de Heilige Geest

— Getuige zijn van de opstanding van Jezus Christus

Het verslag in de Bijbel is waar en getrouw

— Hoe het Woord van God te bestuderen

Echte gave van tongen van de Heilige Geest

Het huwelijk is een roeping in de Heer

Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen Schriftstudie

— Het Koninkrijk van God

Over een ware bediening:

— Bedien individuen door gebed en counseling

— Adviseren en getuigen – niet prediken

Vereisten voor een dienaar van het evangelie

Zeven dingen die Jezus deed om zijn bediening te verenigen en te organiseren

— De verlorenen bereiken – 5 belangrijke factoren die ons in staat stellen de leiding van de Heilige Geest te volgen

— Kritiek dat u de Schrift begrijpt

Offers gegeven voor het werk van de Heer

De waarheid op de juiste manier verdelen – Verschillen tussen administraties en operaties

Hoe een ministersvergadering te leiden - Per Handelingen Hoofdstuk 15

— De gaven van de Heilige Geest

Over de kerk:

Kerk – een geroepen vergadering tot God

De kerk is het lichaam van Christus

De kerk is de bruid van Christus

— De kerk is Gods uitverkoren volk

De kerk is het spirituele huis voor Gods woning op aarde

Poorten van de hel kunnen de kerk niet overweldigen

Zonde en verslavingen overwinnen (ook gunstig voor de training van evangeliewerkers):

— Auteur Voorwoord bij Herstellen van zonde en verslavingen

— Persoonlijk getuigenis van verlossing van zonde en verslavingen

Inleiding tot mensen helpen herstellen van zonde en verslavingen

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 1 – Eerlijkheid

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 2 – Geloof en hoop

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 3 – Toewijding aan vertrouwen en liefde

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 4 – Moed

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 5 – Integriteit

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 6 – Volledige bereidheid

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 7 – Nederigheid en gebed

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 8 – Verantwoording

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 9 – Vergeving en restitutie

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 10 – Verantwoordelijkheid aanvaarden

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 11 – Kennis en toewijding

— Herstel van zonde en verslaving – Stap 12 – Dienstbaarheid en dankbaarheid

Over profeteren:

Bestudeer de Android-app Boek der Openbaring (in Google Play Store)

Bestudeer de website van het boek Openbaring

Video's over Openbaring op YouTube

Audiolessen – Engels naar Swahili

Geleverd via een telefonische conferencing-oproepservice aan mensen in Afrika.

 

nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK