Inleiding tot mensen helpen herstellen van zonde en verslavingen

There is a deep empty hole in the heart of the soul that must be filled. How we fill that hole, or comfort ourselves with that empty space, will determine what sin we become addicted to. Without a godly direction and comfort in our life, the heart will begin to fill itself more all the time with sin. And as it does, it will become more addicted to that sin.

Het doel van deze stappenreeks is om individuen in staat te stellen volledig te herstellen van zonde en verslavingen. Ten eerste is het bedoeld als een proces om het individu te introduceren en te vestigen in een overvloedig leven, vanwege een verzoende relatie met God en anderen. Ten tweede is het ook een trainingswerkboek voor evangeliewerkers: zodat ze kunnen begrijpen hoe ze met dezelfde individuen moeten werken, om hen te helpen volledig te herstellen en zich te vestigen in een nieuw leven in Christus Jezus.

So throughout this process, you will see that it is addressed to two audiences at the same time. Those who need help over addictions, and those that are trying to help them. And there is an important reason for this. Because people who need help over addictions need to completely trust those that are working with them. And so if you are using this process to help them, these people also want transparency and understanding as to what they are being asked to do, and why. There can be no hidden agendas in helping people!

Een compleet evangeliewerk moet geïndividualiseerd werk omvatten

Jezus had een zeer zware last met betrekking tot de noodzaak van geïndividualiseerd evangeliewerk. En deze last kwam op Jezus toen hij de synagogediensten bezocht en onderwees (die ook het model zijn voor veel van wat er tegenwoordig in kerkdiensten wordt gedaan).

“En Jezus ging door alle steden en dorpen, leerde in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk, en genas elke ziekte en elke kwaal onder de mensen. Maar toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, omdat ze flauwvielen en verstrooid werden, als schapen die geen herder hebben.” ~ Mattheüs 9:35-36

In elke synagoge hadden ze:

 • Leraren die de mensen uit de Schriften zouden onderwijzen en aansporen.
 • Liedleiders die de zang zouden leiden.
 • Gebedsleiders die het bidden zouden leiden

These are the principal things done also today in church and fellowship meetings.

Jesus was not against these gatherings. He personally was faithful to partake with these “church like” gatherings. But what Jesus was expressing was that it was not individualized enough. That is why he said the people are like “sheep having no shepherd.” He was alluding to the individual work that a shepherd does, with each sheep in his flock.

Jezus is het voorbeeld van een goede herder. En zo beschreef hij een goede herder.

“Maar hij die door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem opent de portier; en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.” ~ Johannes 10:2-3

De Goede Herder kent zijn schapen individueel en persoonlijk: bij naam. Ze zijn niet zomaar een groep mensen die als groep onderwezen en geleid worden. En naarmate de kudde groter en groter wordt, zijn er meer individuen nodig met het hart van een herder om hen te helpen koesteren en begeleiden. Jezus noemde dit soort herders ook "arbeiders". Er waren toen niet genoeg van dat soort arbeiders (en dat is er vooral nog steeds) niet vandaag.) En dus verzocht hij ons in hetzelfde Schriftgedeelte om te bidden dat meer van deze arbeiders naar het werkveld gestuurd zouden worden.

'Toen zei Hij tot zijn discipelen: De oogst is waarlijk groot, maar er zijn weinig arbeiders; Bid daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zal uitzenden om zijn oogst binnen te halen.” ~ Mattheüs 9:37-38

Dus in het volgende hoofdstuk van het evangelie van Johannes (dat een voortzetting is van dezelfde gedachte uit hoofdstuk 9), stuurt Jezus zijn apostelen om onder de joden te werken. Hij zegt hen op dat moment specifiek om niet naar de heidenen te gaan. Maar hij zegt niet dat ze naar de synagogen moeten gaan, hoewel de joden in bijna elk dorp en elke stad een synagoge hadden. Hij vertelt hen specifiek om naar de huizen te gaan die hen zouden ontvangen, om met hen te spreken individueel.

So what does Jesus mean when he says he knows them “by name?” It means that he knows who they really are.

Most people are not aware of who they really are. We think because of our upbringing, that is who we are. Or because of what we have accomplished in school, work, etc. That is who we are. Or because of my status in life, that is who I am. But that actually is not who you are. Because when you die, none of those things will go with you, and none of those things will matter.

You are a soul. And who you are in your soul is defined by your relationship with God. And your relationship with God is defined by what you did the last time his Spirit spoke to your soul need. God’s Spirit speaks to every heart and soul. He does not have to have a preacher or a Bible to get that work done.

In Genesis 6:3 God said: “…My spirit shall not always strive with man…”

Titus 2:11-12: “For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;”

God speaks in his own way to the heart of everyone. Long before the individual hears the Gospel from a preacher or a teacher, there is a message that has already been delivered to their soul. And who they are, is what they did with what God spoke to their heart about.

And so here is a bit of wisdom for the gospel worker that is humble enough to receive it. What you have to say, is not as important as what God has already said to the heart of the individual. As a matter of fact, what you have to say may be completely irrelevant, if it doesn’t agree with the way the Spirit of God is working with that individual. And to truly help people to overcome any addiction, we must find out where they stopped listening to the Spirit of God speaking to their heart. And we must help the individual go back to what God has clearly shown them, and restore that relationship with God so that they are now listening to him.

1 Corinthians 3:10 tells us: “For we are laborers together with God…” He is in the lead. We are to be following what he is doing. And so we must do more observing and inquiring, rather than talking. And if we could understand what God has already been doing, how much more successful would we be in the work!

Daarom is deze lessenreeks van 12 stappen ontwikkeld om evangeliewerkers te helpen deel uit te maken van het antwoord op het gebedsverzoek van Jezus: "Bidt dan de Heer van de oogst, dat hij arbeiders zal uitzenden in zijn oogst."

Een deel van onze evangelieroeping is: we moeten de oogst binnengaan, in plaats van te verwachten dat de oogst naar ons kerkgebouw komt. Omdat velen te gebroken van hart zijn en te weinig vertrouwen hebben in religie om ons gebouw binnen te stappen.

We hebben genezing nodig in onze relaties

Het is de zonde (van iemand anders of van ons) die uiteindelijk eerst een leegte in het hart van het individu creëert. De leegte is er vanwege verbroken relaties. En onze eigen zonde zal zeker een verbroken relatie met God veroorzaken.

Zodra zonde een deel van je leven wordt, kun je niet meer stoppen. En naarmate de tijd verstrijkt, is er nog meer zonde nodig om dezelfde tijdelijke "high" te kunnen vinden die de eerste zonde veroorzaakte. En zo raken we meer verslaafd aan zonde naarmate we verder in het leven erin doorgaan. En het maakt de zonde niet uit of je naar de kerk gaat of niet. Het enige waar het om gaat, is dat je verslaafd blijft aan de zonde.

Jezus kwam zodat relaties kunnen worden genezen. Hij zond ook de Trooster van de Heilige Geest, zodat alle pijn die de zondige mensheid ons kon brengen, in dit leven nog getroost kon worden.

'Als u van mij houdt, onderhoud dan mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere Trooster geven, dat hij voor altijd bij u zal zijn; Zelfs de Geest van waarheid; die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij hem niet ziet en hem ook niet kent; maar u kent hem; want hij woont bij u en zal in u zijn. Ik zal je niet troosteloos achterlaten: ik kom naar je toe.” ~ Johannes 14:15-18

Important: we cannot receive the Comforter, if we don’t come to know God. And we can only come to know and understand God, through Jesus Christ.

And because people don’t know the Comforter (the true Holy Spirit), they become addicted to sin in some way. And that also often leads to drugs, alcohol, or something else. And this usually happens because they are trying to sooth the empty hole of a painful void within. A pain in their heart that usually has happened due to some broken relationship in their past. Perhaps a parent or relative that betrayed their needs. Or a relationship in a marriage that became unfaithful. Or a relationship with a child that failed due to some circumstance or misunderstanding. Or that they lost a loved one. These are the things that often create much pain in our heart.

And so people often seek relief from that pain, through the wrong things, because they lack a close relationship with the Comforter.

Verslaving

Bijgevolg raakt iedereen uiteindelijk verslaafd aan een soort zonde, of meerdere soorten zonde. Het kan gaan om een verslaving aan een middel, zoals alcohol of drugs. Maar sommige mensen hebben andere soorten verslavingen. Sommigen zijn verslaafd aan vleselijke dingen die hen een sensatie beloven, maar hen al snel teleurstellen. Dingen zoals: gokken of pornografie en seks buiten een toegewijde huwelijksrelatie. Of zelfs verslaafd zijn aan een of ander idool, zoals het volgen van een populaire persoonlijkheid, of het verlangen om rijk te worden.

And yet others will soothe themselves in some socially acceptable activity, but to an extreme and unbalanced way. An imbalance is not necessarily sinful. Even a Christian could have unbalanced behaviors that they take on, that are not healthy both physically and spiritually. Some will over eat certain foods for comfort. Others will over drink tea, coffee, or “energy drinks” to the detriment of their own health. Some will over engage in exercise to an extreme level, or over engage in athletics with an extreme need to compete and win. And yet others will deny themselves basic things to an extreme way: either to draw attention, or to punish themselves; as even physical discomfort and pain can soothe their conscience because of some past thing that has happened in their life that they are ashamed of.

Al deze omstandigheden hebben uiteindelijk de ware troost van Gods Heilige Geest nodig om een gezond evenwicht en controle in hun leven terug te brengen.

But the reality is that they have been deceived by these things, because these things seem to give a measure of relief or excitement for a while. But then soon after, the emotional pain remains. And now they have to seek after their addiction in a greater way, to get the same kind of temporary relief they got before. And as this dependency becomes greater, the downward cycle continues, and it begins to destroy their way of living. Including the remaining relationships that they have with others.

"Wijn is een spotter, sterke drank woedt; en wie daardoor wordt misleid, is niet wijs." ~ Spreuken 20:1

This scripture shows us that it is not wise to be deceived by these things. But in seeking relief from the painful void within, many people become entrapped by something else. And sometimes: someone else. Someone who is “pushing” the addictive behavior upon them, so that they can control them.

Natuurlijk vindt het grootste deel van de samenleving het niet leuk als mensen ergens aan verslaafd zijn. Vooral een verslaving aan alcohol of drugs. Ze zien dat de verslaving het leven en het gezin van die persoon verwoest. En ze zien vaak dat deze verslavingen leiden tot andere slechte dingen zoals liegen en stelen. Of zelfs mensen die zichzelf seksueel verkopen, zodat ze geld kunnen krijgen om meer te kopen van waar ze verslaafd aan zijn.

'Het is niet aan koningen, o Lemuël, het is niet aan koningen om wijn te drinken; noch sterke drank voor vorsten: opdat zij niet drinken, en de wet vergeten, en het oordeel van een van de ellendigen verdraaien.” ~ Spreuken 31:4-5

Mensen die een zondeverslaving hebben, lijken hun geweten en zorg voor iemand anders, behalve zichzelf, te verliezen.

Maar heel weinig mensen begrijpen waarom een verslaafde verslaafd is geraakt.

“Geef sterke drank aan wie op het punt staat te vergaan, en wijn aan wie een bezwaard hart hebben. Laat hem drinken, en zijn armoede vergeten, en niet meer aan zijn ellende denken.” ~ Spreuken 31:6-7

Deze tekst hierboven beschrijft precies waarom mensen verslaafd raken. Het is omdat ze het gevoel hebben dat ze in hun leven "omkomen" als gevolg van een situatie die hun leven beïnvloedt. Of ze hebben een heel zwaar hart vanwege emotionele verwondingen, die nooit zijn verwerkt en genezen. De verslaving wordt hun "snelle verlossing" van de lelijke herinnering of de emotionele pijn, of beide.

Some people suffer a traumatic physical injury or disease that causes them much pain. And in seeking relief from that pain, sometimes they get addicted to painkiller medicine.

Others may suffer a traumatic event in their life, that is emotionally painful from a fear perspective, creating in them what is commonly known as PTSD. And without the Comforter, they also can potentially take an addictive path.

But as stated before, what they are addicted to, deceives them. Even to the degree that others begin to sense that the addiction is destroying them.

„Wie heeft wee? wie heeft verdriet? wie heeft er bezwaren? wie heeft er gebabbel? wie heeft wonden zonder oorzaak? wie heeft roodheid van de ogen? Zij die lang wachten bij de wijn; zij die gemengde wijn zoeken. Kijk niet naar de wijn als hij rood is, als hij zijn kleur geeft in de beker, als hij zichzelf goed beweegt. Ten slotte bijt het als een slang en steekt het als een adder. Uw ogen zullen vreemde vrouwen aanschouwen, en uw hart zal verkeerde dingen uitspreken. Ja, u zult zijn als hij die in het midden van de zee ligt, of als hij die op de top van een mast ligt. Ze hebben me geslagen, zult u zeggen, en ik was niet ziek; ze hebben me geslagen, en ik voelde het niet: wanneer zal ik wakker worden? Ik zal het nog een keer zoeken.” ~ Spreuken 23:29-35

As shown in the scripture above, while they are “drunk” they feel no pain. But as they withdraw from the alcohol and become sober, the pain returns. And so they seek to be drunk again. And as they realize the bondage of their own addiction, they begin to give up hope, because they have no way to stop it.

In bijna alle gevallen, voordat een verslaafde serieus probeert om van zijn verslaving af te komen (wat het ook is), de schaamte van hun verslaving moet groter worden dan het ongemak van terugtrekking en nuchterheid. Het is wanneer de situatie van hun verslaving hen volledig heeft vernederd.

Being honest

Het is interessant, omdat de kern van de meeste programma's om mensen te helpen een verslaving te doorbreken, een principe is dat voor het eerst door het evangelie naar voren werd gebracht.

“Beken uw fouten aan elkaar en bid voor elkaar, opdat u genezen wordt. Het krachtdadige vurige gebed van een rechtvaardig man vermag veel.” ~ Jakobus 5:16

Deze tekst zegt: als je hulp wilt bij een fout of behoefte, erken dan die behoefte. Op die manier kan er overeenstemming zijn in gebed - zodat je genezen kunt worden

Je kunt je verslaving niet dekken en verwachten dat je genezen wordt. Je moet aan jezelf en aan anderen toegeven dat je een verslaving hebt en dat je hulp nodig hebt.

I have known of people who have gotten saved. And when God saved them, he also immediately delivered them from their addiction. And they never went back to it. And God is certainly able to do that for someone that is ready. But understand that the reason why that was able to happen, is because they have already counted the cost of what it would take to quit their addiction, and they were completely willing to bear that cross.

"En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aan komt, kan mijn discipel niet zijn." ~ Lukas 14:27

But most addicts have not counted the cost yet. They first need someone to help them to go through that process.

"Want wie van u, die van plan is een toren te bouwen, gaat niet eerst zitten en berekent de kosten, of hij voldoende heeft om het af te maken? Misschien dat, nadat hij het fundament heeft gelegd en het niet kan afmaken, iedereen die het ziet, hem begint te bespotten, zeggende: Deze man begon te bouwen en kon het niet afmaken.' ~ Lukas 14:28-30

Because most addicts have not completely accepted and assessed their own reasons for becoming an addict, they also do not know how to count the cost of what it will take to suffer through the withdrawals from their addiction. And they are not ready to make a complete commitment to living sober. So how could they take up the cross yet?

Het stappenproces

And so it often helps to work with them through a series of steps that are based on gospel principles.

Deze stappen helpen hen om het geloof in God vast te houden en geleidelijk aan hun eigen behoeften te begrijpen en hun volledige verantwoordelijkheid te nemen. Ze kunnen dan het geloof hebben om te geloven dat God hen kan troosten en hen kan helpen hun eigen verslaving te overwinnen.

"Want de genade van God die redding brengt, is aan alle mensen verschenen en leert ons dat we, door goddeloosheid en wereldse lusten te verloochenen, sober, rechtvaardig en godvruchtig moeten leven in deze huidige wereld" ~ Titus 2:11-12

But they must be ready and willing to work through this process: to learn. That means they must have come to the realization that they have no other hope. And that they must address their own sin addiction. Otherwise working with them through any process or study of the scriptures, will not solve the problem. Because they don’t want it yet. They still want to try to find their relief the easier way: through their addiction, or through their distracting activity (addiction).

Een proces is een reeks stappen die, als we de stappen volgen, beter in staat zullen zijn om onze spirituele behoeften te begrijpen en te vervullen. De Bijbel staat vol met lessen in processtappen.

Voorbeeld: The Old Testament worship associated with the tabernacle and the law of Moses, was a process of steps given by God to be carefully followed. First they personally needed to fetch an innocent lamb, and carry it alive to the Tabernacle. There they were to first enter into the court of conviction, a place with the world “shut out” by the wall that was around the tabernacle. Their full attention was to be upon God. And then they were to wash themselves (like the washing of the water by the word) in a mirror like basin where they could see themselves as they really are.

Next the sacrifice for sin needed to be made on the altar of sacrifice. They would place their hands on the lamb as it was being sacrificed. And as the life flowed out of that lamb, they felt the personal responsibility for the Lamb’s death, because it was their sins that made it necessary. And so this process produced a deep understanding of the seriousness of their sin.

And then after this they were able to enter into the presence of Almighty God within the tabernacle. And in fully following this process, in the prescribed order, God would help them with their spiritual needs.

Jezus zelf leerde ons lessen die ons een proces van stappen laten zien waaraan we aandacht moeten schenken en die we moeten volgen om in onze geestelijke behoeften te voorzien. Een belangrijk voorbeeld is het verhaal dat Jezus vertelde over de verloren zoon.

Eerst verliet de zoon een huis waar hij een liefhebbende vader had die hem goede richting gaf aan zijn leven. Telkens als we een liefdevol huis verlaten; of wanneer we een echte en trouwe gemeente verlaten: het pad gaat altijd bergafwaarts. En voor de verloren zoon, daar ging zijn leven. Toen deze jongere met andere jonge mensen in de opwinding van de zonde rende, raakte hij verslaafd aan die zonden. En al snel verpestten die zondige verslavingen zelfs zijn relaties met die mensen. Al snel merkte hij dat hij als slaaf werkte voor iemand die niet om hem gaf. En op deze plek begon hij de kosten te berekenen van wat nodig zou zijn om terug te keren naar het huis van de Vader. En zo begon hij uiteindelijk aan die reis terug naar huis.

Laten we bovendien, naast alle stapsgewijze lessen die door Jezus werden gegeven, eens kijken naar dit meerstappenproces dat de apostel Petrus onderwees. In de les van Petrus kun je niet doorgaan naar de volgende stap, tenzij je de vorige stap hebt voltooid.

“En daarnaast, met alle ijver, voeg aan uw geloof deugd toe; en naar deugd kennis; En tot kennisbeheersing; en tot matigheid geduld; en tot geduld godsvrucht; En tot godsvrucht broederlijke vriendelijkheid; en tot broederlijke vriendelijkheid liefdadigheid. Want indien deze dingen in u zijn en overvloedig zijn, maken zij u, dat gij noch onvruchtbaar noch onvruchtbaar zult zijn in de kennis van onze Here Jezus Christus. Maar hij die deze dingen mist, is blind en kan niet in de verte zien, en is vergeten dat hij van zijn oude zonden gereinigd was. Daarom liever, broeders, beijver u om uw roeping en verkiezing waar te maken: want als u deze dingen doet, zult u nooit vallen” ~ 2 Petrus 1:5-10

Het doel van een stappenprogramma/proces is om richting te geven aan verslaafden, en ook om degenen die met hen werken te helpen om te weten hoe ze hen kunnen helpen. Om hen te helpen te weten hoe ze geloof moeten hebben en anders kunnen denken. En hoe nieuwe beslissingen te nemen en nieuwe manieren van leven vast te stellen die ervoor zorgen dat ze niet weer terugvallen in de oude zonde-verslavingen. En uiteindelijk, hoe je je volledig kunt inzetten in een relatie met God, door Jezus Christus.

Een christelijk 12-stappenprogramma om van verslaving af te komen – samengevat:

 1. Eerlijkheid – toegeven dat ik een serieuze behoefte heb
 2. Geloof en hoop – beseffen dat we een Verlosser nodig hebben en geloof in hem opbouwen
 3. Toewijding aan vertrouwen en liefde - ons leven overgeven aan een liefhebbende God, voor zijn leiding
 4. Moed - een volledige morele inventaris opmaken van wat en wie ons heeft beïnvloed
 5. Integriteit - toegeven aan onszelf, God en iemand anders, de onderliggende aard van onze fouten.
 6. Volledige bereidheid - we identificeren onze gebreken en zijn klaar om God onze gebreken te laten verwijderen
 7. Nederigheid en gebed - God vragen om ons te vergeven en te verlossen
 8. Aansprakelijkheid - een lijst maken van degenen die we schade hebben berokkend
 9. Vergeving en restitutie - het goedmaken waar mogelijk
 10. Verantwoordelijkheid aanvaarden – meer verantwoordelijkheid blijven nemen voor onszelf en onze relaties
 11. Kennis & Toewijding – ons voortdurend groeiend devotionele leven met God
 12. Service & Dankbaarheid – we zijn nu klaar om deze boodschap van hoop naar anderen te brengen
nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK