Kupona kutoka kwa Dhambi na Uraibu - Hatua ya 5 - Uadilifu

5. Kuingizwa kwa Mungu, kwetu wenyewe na kwa mwanadamu mwingine asili halisi ya makosa yetu.

Katika hatua ya awali, Ujasiri, tuliandika orodha ya mambo ambayo wengine walitufanyia, na ambayo tumefanya: zote mbili zilikuwa nyeti sana kwetu. Kabla ya hapo labda hatukutaka kuandika vitu kama hivyo. Na kwa hivyo ilihitaji ujasiri kushinikiza hisia zetu zote zenye maumivu ya kihemko na za kutisha, kufanikisha kazi hii.

Na lazima tuwe tumetimiza hatua hii ya "Ujasiri", kabla ya hatua ya 5. Kwa sababu katika hatua ya 5 tutatumia orodha hii kumwambia mtu mwingine juu yake!

Acha Mungu Kwanza Aone Orodha

Lakini kabla ya kufanya hivyo, kwanza tutashiriki orodha hii na Mungu. Sio kwamba hawezi kuiona tayari. Lakini badala yake, kwa sababu anataka kuona ikiwa tutakubali mbele yake, na kutafuta msaada wake kwa hiyo.

"Mungu aliangalia chini kutoka mbinguni juu ya watoto wa watu, kuona kama kuna yeyote aliyeelewa, ambaye alimtafuta Mungu." ~ Zaburi 53: 2

Lazima tufungue orodha mbele ya Mungu na kumwalika atusaidie nayo. Kwa sababu ukweli ni kwamba Mungu anajua kila kitu juu yetu tayari. Hakuna kitu kilichofichika kwake. Yeye kwa kweli anatujua, bora kuliko vile tunavyojijua sisi wenyewe. Lakini anataka kuona jinsi tutakavyokuwa waaminifu pamoja naye, na sisi wenyewe.

“Ee Bwana, umenichunguza na kunijua. Unajua kukaa kwangu na uasi wangu, umeelewa mawazo yangu mbali. Unazunguka njia yangu na kulala kwangu, unajua njia zangu zote. Kwa maana hakuna neno katika ulimi wangu, lakini, tazama, Ee Bwana, unajua kabisa. Umenizunguka nyuma na mbele, nawe uliweka mkono wako juu yangu. Ujuzi kama huo ni wa ajabu sana kwangu; ni ya juu, siwezi kuifikia. Niende wapi kutoka kwa roho yako? au nitakimbilia wapi kutoka mbele yako? Nikipanda juu mbinguni, wewe upo huko; nikilaza kitanda changu kuzimu, tazama upo huko. Nikichukua mabawa ya asubuhi, na kuketi katika miisho ya bahari; Hata huko mkono wako utaniongoza, Na mkono wako wa kuume utanishika. Nikisema, Hakika giza litanifunika; hata usiku itakuwa nuru kunizunguka. Ndio, giza halifichi kwako; lakini usiku huangaza kama mchana: giza na nuru ni sawa kwako. ” ~ Zaburi 139: 1-12

Tafuta Mtu Unayemwamini Kushiriki Orodha Yako Nae

Opening up to another enables us to get a different perspective, from someone who does not have a specific emotional attachment to “what we have been through”. Therefore it is best that this person is not a family member, nor a friend from the past who has knowledge of our past. And it is usually best that they are not familiar with people we have been hurt by, nor familiar with people that we have hurt in our past.

Kwa kuongezea, ikiwa sisi ni mtu, mtu ambaye tunazungumza naye anapaswa pia kuwa mtu. Kwa hivyo pia ikiwa sisi ni mwanamke, mtu ambaye tunazungumza naye anapaswa kuwa mwanamke. Shida ni wakati mtu anazungumza juu ya mambo nyeti, kwa mtu wa jinsia tofauti, kwamba kunaweza kuwa na maswala yasiyotarajiwa ya kushikamana kihemko. Na hiyo ingevuruga tu kutusaidia kushughulikia maswala haya ya kibinafsi katika maisha yetu wenyewe.

Finally, it is important that this person is someone we can both trust, and depend upon to hold confidence and “be there.” As we work through overcoming addiction, there will be times that we need this close friend that we can call and talk to. And so it is important that this person is spiritually mature in their relationship with Jesus Christ. Because this person not only needs to give us sound nurturing, but they also need to be able to agree in prayer with us when we need it.

“Ungameni makosa yenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana, ili mpate kuponywa. Sala ya bidii ya mwenye haki ina faida kubwa. ” ~ Yakobo 5:16

There are many types of prayers that people will typically say. But an effectual fervent prayer is something different. It is something that comes from deep within, because it is about something that deeply affects us. Sometimes what deeply affects us is too heavy to even express in words.

“Vivyo hivyo Roho naye hutusaidia udhaifu wetu; kwa maana hatujui tupaswe kuomba ipasavyo; Naye achunguzaye mioyo anajua nia ya Roho ni nini, kwa sababu huwaombea watakatifu sawasawa na mapenzi ya Mungu. ” ~ Warumi 8: 26-27

Kwa hivyo wakati wa kutafuta mtu ambaye tutashiriki naye orodha yetu, wacha tuchunguze kwa uangalifu ikiwa ni sawa kwetu. Je! Wanajua jinsi ya kupata akili ya Roho Mtakatifu? Je! Wao ni wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo, wanaitii kikamilifu injili katika yote ambayo wanajua na kuelewa? Je! Wanajua kusikiliza, na sio kuhukumu? Je! Wanajua jinsi ya kumfariji mwingine katikati ya shida kubwa? Je! Wao wenyewe ni wa kutosha na wametulia vya kutosha kustahili? Je! Hawajihami?

Maandiko yanatupa mwelekeo kuhusu jinsi ya kuelewa sifa ya mtu kama msikilizaji katika kesi hii.

"Sasa tunawasihi, ndugu, waonye wale wasio waaminifu, wafariji walio dhaifu, waunga mkono walio dhaifu, muwe na subira kwa watu wote." ~ 1 Wathesalonike 5:14

Kusudi sio kuhukumu, bali ni kulea. Kufanya kazi kwa uvumilivu, ili upate kupona na kuponywa.

“Na mtumishi wa Bwana hapaswi kushindana; bali awe mpole kwa watu wote, anayefaa kufundisha, mvumilivu, akiwafundisha kwa upole wale wanaopingana nao; ikiwa Mungu atawapa toba ya kuutambua ukweli; Na ili wapate kujiokoa kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambaye amewateka mateka kwa mapenzi yake. ” ~ 2 Timotheo 2: 24-26

Yule aliye na ulevi, hapo zamani amekuwa chini ya udhibiti wa Shetani. Na kwa hivyo walichukuliwa mateka na yeye wakati wowote maumivu ya kihemko yangewashinda, kwani walirudi kwenye ulevi wao wenye kutuliza. Lakini sasa wanatafuta faraja ya Roho Mtakatifu. Na bado kunaweza kuwa na vitu katika njia ya imani yao kuweza kupokea faraja ya Roho. Kwa hivyo kwa sasa wanaweza kuhitaji kuipokea kupitia malezi na faraja ya rafiki. Na kwa hivyo rafiki huyu wa kweli lazima hata ajue jinsi ya kushiriki katika mhemko wa mwingine wakati inahitajika.

"Furahini pamoja na wale wanaofurahi, na kulia na wale wanaolia." ~ Warumi 12:15

Kuwa Hatarini ni Muhimu

Jinsi tunavyomfikia Mungu ni muhimu kwetu kumfikia, na kuponywa. Na kwa hivyo itahitaji ujasiri na uadilifu kufungua kwa mwingine kile kinachotusumbua kihemko.

"Afichaye dhambi zake hatafanikiwa; lakini yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema." ~ Mithali 28:13

Katika hatua hii tunajifanya kuwa hatari kwa mwingine, na ni unyenyekevu. Walevi watakuwa watendaji. Wanavaa uso na utu mwingine, ili wengine watafikiria tofauti juu yao, na wasione maumivu yao. Kwa hivyo ulevi huongoza maisha maradufu. Tunahitaji kuacha "onyesho" na kujinyenyekeza kuwa tu sisi ni nani.

“Naye mtoza ushuru, akasimama mbali, hakutaka hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani, akisema, Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi. Nawaambieni, mtu huyu alishuka akaenda nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki kuliko yule mwingine. Maana kila mtu anayejiinua atashushwa; naye ajishusishaye atakwezwa. ” ~ Luka 18: 13-14

Mara nyingi huko nyuma imekuwa hali, au zingine, ambazo zimetudhalilisha. Wakati mwingine hiyo inaweza kuwa chungu sana pia. Nguvu iko: tunapojinyenyekeza kwa Mungu. Kwa sababu tunajifungua kwa nguvu za Mungu!

“Vivyo hivyo ninyi vijana, nyenyekeni kwa wazee. Naam, nyinyi nyote nyenyekeaneni, na kuvaa mavazi ya unyenyekevu, kwa maana Mungu huwapinga wenye kiburi, na huwapa neema wanyenyekevu. Nyenyekeeni basi chini ya mkono wenye nguvu wa Mungu, ili akuinue kwa wakati ufaao: Akimtwika wasiwasi wako wote; kwani yeye anakujali. Kuwa na kiasi, kuwa macho; kwa sababu adui yako Ibilisi, kama simba angurumaye, hutembea huku na huku, akitafuta mtu ammeze: ”~ 1 Peter 5: 5-8

Shetani anaweza kutumeza katika maumivu ya kihemko wakati hatujinyenyekei. Lakini tunapojinyenyekeza, hapo ndipo Mungu anaweza kutuinua. Na huo ndio wakati na jinsi uponyaji unakuja!

“Ikiwa tunasema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe, na ukweli haumo ndani yetu. Tukikiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki kutusamehe dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote. " ~ 1 Yohana 1: 8-9

Again, some of our behaviors are definitely influenced by things others have done to us. But nevertheless, how we behave is still our responsibility. Therefore we must take responsibility by developing this list. And then we work with the Lord through our painful past, so we can be healed!

“Kwa hiyo inua mikono iliyolegea, na magoti yaliyo dhaifu; Na tengenezee miguu yako njia zilizonyooka, asije yule aliye kilema akapotoshwa; bali ipone. ” ~ Waebrania 12: 12-13

swKiswahili
TrueBibleDoctrine.org

BILA MALIPO
TAZAMA