Yesu Anaishi Ndani Yetu

One day there was a man who took a walk, and along the side of the road, he caught a glimpse of a vessel.  The vessel looked like someone had discarded it as if it were a piece of trash.  Maybe it no longer had any value or use for the previous owner.

Let us pause here for a moment.  Imagine the vessel the man saw as something you are familiar with, like a cup, a pitcher, or maybe a bowl.  Whatever you decide to imagine, it must be something that someone would fill.  I want to imagine a bowl.

The man bent down and carefully plucked the bowl from the earth.  He took it to his home and very gently began to break away the debris.  As he gave the bowl a good rinse, he saw an incredibly beautiful vessel underneath all that dirt.

So, the man set his prized possession on the table to admire, but there was a problem.  The beautiful bowl was not meeting its full potential.  And why is that?  Because the bowl’s purpose is not to remain clean and empty but to be cleaned and filled for use.

If you imagined a cup, why should it be filled?  So, someone can drink from it; this is the same with a pitcher.  If you fill a pitcher with water, someone can quench their thirst.  If you, like me, imagined a bowl, why should it be filled?  So, someone can draw nourishment from the bowl’s contents after filling it with food.

Wakati Mungu anatuokoa, Yeye huondoa dhambi zetu zote, na sisi ni kama bakuli la thamani lililoketi juu ya meza. Lakini kama bakuli la thamani, hatukukusudiwa kubaki safi na tupu. Mungu anataka kuishi ndani yetu. Wacha tuangalie mwanzo kabisa ili tuweze kuelewa jinsi ilivyo muhimu kwa Mungu kwetu kuwa na Roho wake Mtakatifu ndani yetu.

Mwanzo 1: 1-3:

“1 Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.

2 Nayo nchi ilikuwa ukiwa, na utupu; na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi. Roho ya Mungu ikatembea juu ya uso wa maji. ”

When God created the earth, it was without form and empty.  If we continue to read, we find God sent light and separated the light from the darkness.  But God didn’t stop there, did He?  God filled the world with living beauty, but God didn’t stop there either.  He created man, and man was created in God’s image.  Man was God’s most prized creation.  Placing man in the world was like putting a part of God Himself on the earth.  You could also say it this way, a part of God lived in His beautiful creation.

Mwanzo 1: 26-27

“26 Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; juu ya kila kitambaacho kitambaacho juu ya nchi.

27 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba; mwanamume na mwanamke aliwaumba. ”

It was so important to God that He live with us that He gave us this message from the very beginning.  His desire to make man in His own image to live in His beautiful creation, and what is God’s image?  Holiness.  In the beginning, man and woman were Holy, just like God, and God gave them both power and control over all the things He created in the world.

It was not until the sin in the garden that sin entered the hearts of men and women.  God gave them one command to live by.  Do not eat from the tree that bears the knowledge of good and evil.  But they disobeyed, and man was no longer in God’s image.  Man had lost the dominion and control over all the living things of the world God had given him.  In fact, man lost dominion and control over his own behavior.  From that time, God and man were separated, and it was by the repeated sacrifice of animals and burnt offerings that God forgave men’s sins until God sent us Jesus.  Thank God for Jesus.  Let us look at Mathew 1:21, a very famous but clear verse.

Mathew 1:21

“21 Naye atazaa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.

How was Jesus going to save His people from sin?  Jesus started by teaching and preaching repentance.

Mathew 4:17

"17 Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri, na kusema, Tubuni; kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia."

Repentance is sincere regret or remorse for ones wrong doing or sin.  In true Bible repentance, the offender realizes their sin is against God, and they do not repeat the sins repented of but instead turns from their sin toward God.  In turn, God forgives and takes all the sin away.  This act of forgiveness leaves us with a clean and pure heart, just like the prized bowl in our story.  But we are not intended to stay clean and empty; we are designed to be cleaned and filled.  So let us look at what happens if we stay clean and empty.

Luka 11: 24-26

“24 Wakati pepo mchafu amemtoka mtu, hupitia mahali penye kavu, akitafuta raha; akikuta hana mtu, akasema, Nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka.

25 Naye akija, huikuta imefagiliwa na kupambwa.

26 Kisha huenda, ukachukua pepo wengine saba, wabaya zaidi kuliko yeye; huingia na kukaa huko: na hali ya mtu huyo ya mwisho ni mbaya kuliko ile ya kwanza. ”

These are Jesus’ words describing what happens when an evil spirit is cast out of someone.  Can you imagine  God frees someone from a horrible spirit of lying, but then that person fails to completely commit to Jesus’ plans for their life?  The spirit of lying could come back with other spirits much worse.  So, we need Jesus’ Holy Spirit dwelling within us so we can walk consistently in the light of God and continue without sin.  Without the Holy Spirit, we risk backsliding into our old ways.  God wants to live within us.  Let us consider what Ezekiel said on behalf of God.

Ezekieli 36: 26-27

“26 Nami nitakupa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yako; nami nitaondoa moyo wa jiwe katika mwili wako, nami nitakupa moyo wa nyama.

27 Nami nitaweka roho yangu ndani yenu, na kuwafanya mtembee katika amri zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu, na kuzitenda. ”

Notice in verse 26, Ezekiel says, “I will put a new spirit within you.” This is what God does for us after repentance.  We have a new spirit that desires to do right according to God’s plan.   In verse 27, Ezekiel says, “I will put my spirit within you.”   God wants to live within us.  We are meant to have God living within us, or we will become like the prized bowl sitting on the table collecting dust and debris and then rendered useless to God’s purpose or plan.

Je! Kusudi la Mungu au mpango wake kwetu ni nini? Sasa wacha tuangalie Matendo Sura ya kwanza. Hapa Yesu alikuwa akizungumza na wafuasi wake kabla tu ya kupaa kwake mbinguni.

Matendo 1: 8

"8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na katika Samaria, na hata mwisho wa dunia."

God wants us to be a witness.  Being a witness is His purpose and plan for us.  Power to witness is accomplished when God’s Spirit lives within us.  When we can be a witness, we are living our full potential for Christ.  But how does this happen?

Matendo 2:38

"38 Ndipo Petro akawaambia, Tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu."

This was Peter after he received the Holy Ghost, preaching boldly to others about how they might receive the Holy Ghost as well.  We cannot receive the Holy Ghost if we have sin in our life.  We must repent first.  Then God makes us worthy of His gift.  In Romans 12:1, the Apostle Paul instructs us how to give ourselves wholly to Christ.

Warumi 12: 1

"1 Basi, nawasihi, ndugu zangu, kwa huruma za Mungu, kwamba ilete miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye busara."

To receive the Spirit of God within us, we must prayerfully present ourselves to Jesus, and willfully accept His plans for our lives in place of our own.  Jesus’ purpose for us is to be a witness to the gospel by our testimony to live holy.  Then we can spiritually quench the thirst of others.  We can provide spiritual nourishment to those around us, teaching others that Jesus has the power for us to live a holy life because Jesus lives within us.  The Holy Spirit of God is a comforter full of God’s love and compassion.  The Holy Spirit will not cause you to behave in an inappropriate way or speak in a language unknown to man.  The Holy Spirit will seal your life from sin and help you live victoriously.  The Holy Spirit will give you love and compassion for others.  God’s gift of the Holy Spirit is He Himself living within us, so commit yourself fully to Christ and His plan.  God wants to live within you because you are His beautiful creation.

Iliyasasishwa Julai 6, 2021, SBT

swKiswahili
TrueBibleDoctrine.org

BILA MALIPO
TAZAMA