Maswali, Mada, na Majibu Pamoja na Chuo cha Miangeni (Sehemu ya 5)

“Je, ni kweli kwamba miili yetu imeumbwa kwa njia ya ajabu?”

Leo, tunaishi katika ulimwengu unaowafanya watu wajiangalie na kuchukia wanachokiona. Makampuni yetu ya intaneti, vyombo vya habari na matangazo yenye mabango ya matangazo kila mara hutuonyesha jinsi watu wanavyofikiri wanapaswa kuonekana. Ngozi nyororo, nywele nzuri kabisa, mwanamitindo mwembamba, au kijisehemu cha mwanamume mwenye misuli mikubwa. Ukweli ni kwamba Mungu alimfanya kila mmoja jinsi tulivyo - tofauti! Sisi sote hatukukusudiwa kuangalia njia maalum. Lakini jamii zetu zingetaka tununue wazo hili, na linaathiri vibaya vijana wetu kila mahali. Ujumbe ambao kuna mwonekano mzuri wa kutamani ni kusababisha shida za ulaji kwa wanawake vijana na maswala ya afya ya akili kwa jumla miongoni mwa vijana. Kujitahidi kupata mwonekano bora kunachosha na sio kile ambacho Mungu anakusudia tuzingatie. Mungu anataka tupende sisi ni nani na jinsi alivyotuumba. Swali la mada yetu ni, " Je, ni kweli kwamba miili yetu imeumbwa kwa njia ya ajabu?”  Hebu tuone kile ambacho Biblia inatuambia kuhusu mada hii.

Zaburi 139:13-15

“13 Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, Uliniunga tumboni mwa mama yangu.

14 Nitakusifu; kwa maana nimeumbwa kwa jinsi ya kutisha na ya ajabu; na nafsi yangu inajua vyema.

15 Mwili wangu haukufichwa kwako, nilipoumbwa kwa siri, Nilipoungwa kwa ustaarabu pande za chini za nchi.

Kulingana na andiko katika Zaburi 139:14, ningesema jibu la swali ni ndiyo! Sio miili yako tu, bali wewe mzima! Maana ya mwili wako na asili yako pia ni uumbaji wa Mungu. Asili yako ni ile sehemu inayokufanya, wewe ni nani, au tunachoweza kusema ni roho yako au nafsi yako. Kila mmoja wetu ameumbwa kwa njia ya kutisha na ya ajabu! Kwa hivyo tunapaswa kujaribu sana kutojiita majina kama mafuta au dummy, na hatupaswi kuwaita watu wengine majina pia. Tunapojishusha au kuwashusha wengine, tunazungumza vibaya kuhusu uumbaji wa Mungu. Mungu aliumba kila mmoja wenu jinsi mlivyo, na anampenda kila mmoja wenu! Mungu anakupenda sana ana mawazo mengi juu yako. Hebu tuangalie mstari huu unaofuata katika Zaburi.

Zaburi 139:17-18

“17 Mawazo yako, Ee Mungu, yana thamani kama nini kwangu! ni kubwa kiasi gani jumla yao!

18 Nikizihesabu, ni nyingi kuliko mchanga; niamkapo ningali pamoja nawe.”

Mawazo mengi ya Mungu juu yako yanajumlisha kuwa zaidi ya mchanga wa baharini. Je! unajua ni chembe ngapi za mchanga kwenye pinch moja? Nyingi mno kuzihesabu zote. Namna gani mawazo ya Mungu kuelekea sisi? Je, tunajua wao ni nini? Hebu tusome mstari ufuatao katika Yerimiah.

Yerimia 29:11

“Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana Bwana, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.”

Mawazo ya Mungu kwetu ni ya amani, si mabaya, na anajua anachotaka kutimiza katika maisha yetu. Hata watu ambao wanaweza kuwa na ulemavu au kitu tofauti kimwili kuwahusu. Ikiwa wewe ni kijana mwenye ulemavu au tatizo la kimwili, usiruhusu hili likukatishe tamaa. Mungu anakupenda kama mboni ya jicho lake au kitovu cha upendo wake, na wewe ni wa kipekee na wa pekee mbele zake.

Kumbukumbu la Torati 32:9-11

Kwa ajili ya Bwanasehemu ya watu wake; Yakobo ndiye kura ya urithi wake.

10 Alimkuta katika nchi ya ukame, na katika jangwa tupu, yenye kuomboleza; akampeleka huku na huko, akamwelekeza, akamhifadhi kama mboni ya jicho lake.

11 Kama vile tai anavyotawanya kiota chake, Arukaye juu ya makinda yake;

Ikiwa Mungu angemweka Yakobo kama mboni ya jicho Lake, Mungu hangefanya kidogo kwa yeyote kati yetu, haijalishi sisi ni nani au tunafananaje. Je, unakumbuka Yesu alimponya kipofu na kumsaidia mtu ambaye hangeweza kutembea tena? Aliwaona watu hawa wenye sifa za kipekee kuwa walistahili uangalifu Wake wakati kila mtu mwingine aliwakataa. Watu walikuwa wabaya na wenye kuwahukumu watu hawa. Walilinganisha ulemavu wa watu hawa wa aina kama adhabu kwa ajili ya dhambi katika maisha ya wazazi wao, lakini Yesu alikuwa na huruma tu kwa hali hizi. Aliwagusa wakati ambapo hakuna mwingine angetaka, na Alisikia sauti zao walipolia na kutuma uponyaji katika kusihi kwao. Yesu alitaka watu waone kwamba nafsi hizo ni zenye thamani pia. Hawakuwa tofauti na wengine machoni pake. Hebu tuchunguze hadithi ya Bartimayo.

Marko 10:47

“46 Wakafika Yeriko; naye alipokuwa akitoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na kundi kubwa la watu, mwana wa Timayo, Bartimayo, kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia mwombaji.

47 Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, alianza kupaza sauti, na kusema, Yesu, Mwana wa Daudi, nihurumie.

48 Na wengi wakamkemea anyamaze; lakini yeye akazidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, nihurumie.

49 Yesu akasimama, akaamuru aitwe. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, Jipe moyo, inuka; anakuita.

50 Naye akatupa vazi lake, akaondoka, akamwendea Yesu.

51 Yesu akajibu, akamwambia, Wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Bwana, naomba nipate kuona.

52 Yesu akamwambia, Nenda zako; imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata Yesu njiani."

Kwa kumalizia, Mungu anaweza asiondoe ulemavu wako au tofauti yako ya kimwili, lakini hiyo ni sawa. Mungu akiiruhusu ibaki haimaanishi wewe si mzima. Bado umeumbwa kwa njia ya kutisha na ya ajabu, na sehemu hiyo yako ambayo unahisi si kamilifu sana; hiyo ndiyo inakufanya uwe wa kipekee na wa pekee. Kumbuka, lengo la Mungu ni kuponya mioyo yetu na si lazima kuondoa upekee wetu. Lakini Yeye ni mwaminifu na anatupa neema kwa upekee huo, ili nuru zetu ziweze kumulika kwa uangavu.

SBT

swKiswahili
TrueBibleDoctrine.org

BILA MALIPO
TAZAMA