Komunyo - Meza ya Bwana

Lord's last supper

Amri hii ya ushirika inajulikana kama: "karamu ya Bwana" kwa sababu Kristo aliianzisha (Luka 22: 19-20, Mathayo 26: 26-28, Marko 14: 22-24) na Mtume Paulo pia alizungumza juu yake hivi (1 Wakorintho 11:20). Inajulikana kama "ushirika" kwa sababu ya ushiriki wa kawaida ndani yake wa wale ambao wameokoka. “Kikombe cha baraka… Soma zaidi

Kiswahili