คริสตจักรคือคนที่พระเจ้าเลือก

Tabernacle of David

God has always had his particular people, that he has called to belong to him, and serve him. This is the way man was created from the beginning. But because man fell, ever since, God has had to deliver, cleanse, and separate his people to himself, over and over again throughout history. God called and … อ่านเพิ่มเติม

The Church is the Bride of Christ

The relationship between God and his people was described as a marriage even in the Old Testament. God was described as always faithful. But too often his people were unfaithful in that relationship. “For thy Maker is thine husband; the Lord of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The … อ่านเพิ่มเติม

คริสตจักร – การชุมนุมที่เรียกหาพระเจ้า

The notion of “church” today is a very confused concept. When most people think of church, they think of a particular place in their mind where people gather. Or they think of a specific type of organization. Almost no one principally associates church with a specific and individualized calling on their life. For some it … อ่านเพิ่มเติม

คริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์

Jesus Teaching

Christ is the head of the church, because he purchased it with his own blood. Jesus paid full price for the church, consequently he owns it outright, and deserves to have full control over it, in everything. “Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made … อ่านเพิ่มเติม

Church is the Spiritual House for God’s Dwelling in the Earth

In the midst of a world that’s full of sin and evil, God has always had a specification for a house for him to dwell in. A place where God’s people could meet with him. In the Old Testament it first was in the Tabernacle, and later in the Temple within Jerusalem. In the New … อ่านเพิ่มเติม

ประตูแห่งนรกไม่สามารถเอาชนะคริสตจักรได้

Gates of Hell

Because of the hypocrisy of many who claimed to be the church throughout history and today, there have been many doubters who have claimed that the gates of hell actually did prevail against the church. But hypocrites have never been a part of the true spiritual body of Christ, which is the true church. The … อ่านเพิ่มเติม

เครื่องบูชาที่มอบให้สำหรับงานของพระเจ้า

ถวายในตะกร้า

การถวายเครื่องบูชาครั้งแรกแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาตามความสมัครใจเสมอ แม้แต่สิบชักหนึ่งของอับราฮัมแก่เมลคีเซเดค และส่วนสิบของยาโคบก็เป็นของถวายตามความสมัครใจ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนบทบัญญัติของโมเสสหลายร้อยปีก่อน ตามกฎของโมเสส: อนุญาตให้ใช้เฉพาะการเสนอด้วยความสมัครใจเท่านั้น ... อ่านเพิ่มเติม

thไทย