The Powerful Gift of Choice

Children, young people, and older young people, tonight I will need you to use your imaginations.  And when I say older young people, I am talking about older young people like me, Brother Benaiah and Brother Ross.  I don’t want to call us old people.  Young people and children, you who give your hearts to … อ่านเพิ่มเติม

ลักษณะความรักของพระเจ้าภายใน (ตอนที่ 1)

พระคัมภีร์ด้วยหัวใจ

ความรักของพระเจ้า ความรอดของเราได้มาโดยความรักของพระเจ้า เราไม่สามารถคาดหวังให้มีค่าใด ๆ ได้หากปราศจากความรักแท้ของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของเรา ฉันได้ยินมาหลายครั้งแล้ว เมื่อคุณแนะนำตัวเอง คุณพูดว่าคุณได้รับความรอดและรักพระเจ้า นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆ … อ่านเพิ่มเติม

คุณซื่อสัตย์แค่ไหน?

วันนี้เราอยากจะพูดถึงความสำคัญของการเป็นคนซื่อสัตย์ อันดับแรก ให้นิยามความสัตย์ซื่อก่อน ซื่อสัตย์ หมายถึง แน่วแน่ ภักดี หรือรักษาความจงรักภักดี เราอาจกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ หรือการยึดมั่นอย่างแน่วแน่ การซื่อสัตย์ต่อเพื่อน การงาน หรือสาเหตุล้วน... อ่านเพิ่มเติม

วิ่งกับยักษ์ – ตอนที่สอง

สวัสดีตอนเช้าและสวัสดีวัยรุ่นของเรา สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ว่าอัครสาวกเปาโลเปรียบการเดินของคริสเตียนกับการแข่งขัน อันดับแรก ให้ทบทวนข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ 1 โครินธ์ 9:24 “ท่านไม่รู้หรือว่าคนที่วิ่งแข่งล้วนแต่ได้รับรางวัล? จงวิ่งไปเพื่อเจ้าจะได้มา” … อ่านเพิ่มเติม

เชื่อพระเจ้าและวางใจในพระวจนะของพระองค์

พระคัมภีร์ด้วยหัวใจ

อิสยาห์ 12:2 “2 ดูเถิด พระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่ต้องกลัว เพราะพระเยโฮวาห์พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า เขาได้กลายเป็นความรอดของฉันด้วย” ขอบคุณพระเจ้าที่เราวางใจในพระองค์และแผนการของพระองค์เพื่อเรา น่าเสียดายที่ความสามารถในการไว้วางใจไม่ได้มาง่ายๆ สำหรับบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใคร ... อ่านเพิ่มเติม

ให้เกียรติแม่ของเรา

วันแม่เป็นวันพิเศษที่เราจัดไว้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับแม่ของเรา เนื่องจากใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ฉันจึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับพระบัญญัติที่ให้เกียรติพ่อแม่ของเรา ขอบคุณพระเจ้า พวกเราหลายคนได้รับพรจากแม่ที่ดีที่มีงานยุ่งมากและพวกเขามี ... อ่านเพิ่มเติม

ความกตัญญู

“การขอบคุณเปลี่ยนสิ่งที่เรามีให้เพียงพอ” เรารับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงช่วยให้เรารอดและเรารู้สึกขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งนี้ วันนี้เราจะมาดูสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการขอบคุณและความสำคัญสำหรับเราในฐานะลูกของพระเจ้า คุณรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าต้องการให้เรา... อ่านเพิ่มเติม

รู้ เติบโต ไป แสดง – บทที่ 3

Go, Taking God’s Word to a Lost World Growing strong in God is important and something I love to see young people do.  But equally important for your spiritual walk with Christ is to continue growing in God.  Even as we get older, each of us should be growing.  Many times, around the first of … อ่านเพิ่มเติม

thไทย
TrueBibleDoctrine.org

ฟรี
ดู