Giới thiệu về giúp mọi người phục hồi khỏi tội lỗi và nghiện ngập

There is a deep empty hole in the heart of the soul that must be filled. How we fill that hole, or comfort ourselves with that empty space, will determine what sin we become addicted to. Without a godly direction and comfort in our life, the heart will begin to fill itself more all the time with sin. And as it does, it will become more addicted to that sin.

Mục đích của loạt bước này là giúp các cá nhân hồi phục hoàn toàn sau tội lỗi và nghiện ngập. Đầu tiên, nó được thiết kế để trở thành một quá trình giới thiệu và thiết lập cá nhân trong một cuộc sống dồi dào, vì mối quan hệ hòa giải với Đức Chúa Trời và những người khác. Thứ hai, đây cũng là một sách huấn luyện cho những người làm việc trong Tin Mừng: để họ có thể hiểu cách làm việc với những cá nhân giống nhau, để giúp họ hoàn toàn phục hồi và thiết lập chính mình trong một đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

So throughout this process, you will see that it is addressed to two audiences at the same time. Those who need help over addictions, and those that are trying to help them. And there is an important reason for this. Because people who need help over addictions need to completely trust those that are working with them. And so if you are using this process to help them, these people also want transparency and understanding as to what they are being asked to do, and why. There can be no hidden agendas in helping people!

Một công việc Phúc âm hoàn chỉnh phải bao gồm công việc được cá nhân hóa

Chúa Giê-su có một gánh nặng rất lớn liên quan đến sự cần thiết của công việc phúc âm được cá nhân hóa. Và gánh nặng này đến với Chúa Giê-su khi ngài đến thăm và giảng dạy trong các buổi lễ trong nhà hội, (đây cũng là khuôn mẫu cho phần lớn những gì được thực hiện trong các buổi lễ nhà thờ ngày nay).

“Và Chúa Giê-xu đi khắp các thành phố và làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng phúc âm của vương quốc, và chữa lành mọi bệnh tật và mọi bệnh tật trong dân chúng. Nhưng khi nhìn thấy đám đông, ông động lòng thương họ, vì họ ngất xỉu, tản mác ra nước ngoài như bầy cừu không người chăn dắt ”. ~ Ma-thi-ơ 9: 35-36

Trong mọi nhà hội, họ có:

 • Những người thầy sẽ dạy và khuyên dân chúng từ kinh điển.
 • Những người lãnh đạo bài hát, những người sẽ chỉ đạo ca hát.
 • Những người lãnh đạo cầu nguyện, những người sẽ dẫn dắt sự cầu nguyện

These are the principal things done also today in church and fellowship meetings.

Jesus was not against these gatherings. He personally was faithful to partake with these “church like” gatherings. But what Jesus was expressing was that it was not individualized enough. That is why he said the people are like “sheep having no shepherd.” He was alluding to the individual work that a shepherd does, with each sheep in his flock.

Chúa Giê-su là gương của một người chăn tốt. Và đây là cách anh ấy mô tả một người chăn cừu tốt.

“Nhưng kẻ vào bằng cửa là người chăn cừu. Với anh ta là người khuân vác; chiên nghe tiếng Ngài; Ngài nhân danh chiên mình mà thả chúng ra. ” ~ Giăng 10: 2-3

Người Chăn Tốt Lành biết từng con chiên của mình: qua tên. Họ không chỉ là một bầy người được dạy dỗ và dẫn dắt như một nhóm. Và khi đàn chiên ngày một lớn hơn, cần có nhiều cá nhân với trái tim của một người chăn cừu để giúp nuôi dưỡng và dìu dắt chúng. Chúa Giê-su cũng gọi những loại mục đồng này là “những người làm thuê”. Khi đó không có đủ loại lao động đó (và đặc biệt là vẫn còn không phải ngày nay.) Và cũng như vậy trong lời tường thuật trong Kinh thánh, ngài yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho nhiều người trong số những người lao động này được gửi đến làm việc trong lĩnh vực lao động.

“Bấy giờ, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa màng bội thu, nhưng người làm công thì ít; Vậy, các ngươi hãy cầu nguyện Chúa của mùa gặt, để Ngài sai những người làm công vào mùa gặt của mình ”. ~ Ma-thi-ơ 9: 37-38

Vì vậy, trong chương tiếp theo của Phúc âm Giăng (là phần tiếp nối của cùng một suy nghĩ từ chương 9), Chúa Giê-su sai các sứ đồ của mình đi lao động giữa những người Do Thái. Ông đặc biệt nói với họ vào thời điểm đó không được đến với các quý tộc. Nhưng ông không bảo họ đến nhà hội, mặc dù người Do Thái đã có hội đường ở hầu hết mọi làng mạc và thị trấn. Ông đặc biệt yêu cầu họ đi vào những ngôi nhà sẽ tiếp nhận họ, để nói chuyện với họ riêng lẻ.

So what does Jesus mean when he says he knows them “by name?” It means that he knows who they really are.

Most people are not aware of who they really are. We think because of our upbringing, that is who we are. Or because of what we have accomplished in school, work, etc. That is who we are. Or because of my status in life, that is who I am. But that actually is not who you are. Because when you die, none of those things will go with you, and none of those things will matter.

You are a soul. And who you are in your soul is defined by your relationship with God. And your relationship with God is defined by what you did the last time his Spirit spoke to your soul need. God’s Spirit speaks to every heart and soul. He does not have to have a preacher or a Bible to get that work done.

In Genesis 6:3 God said: “…My spirit shall not always strive with man…”

Titus 2:11-12: “For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;”

God speaks in his own way to the heart of everyone. Long before the individual hears the Gospel from a preacher or a teacher, there is a message that has already been delivered to their soul. And who they are, is what they did with what God spoke to their heart about.

And so here is a bit of wisdom for the gospel worker that is humble enough to receive it. What you have to say, is not as important as what God has already said to the heart of the individual. As a matter of fact, what you have to say may be completely irrelevant, if it doesn’t agree with the way the Spirit of God is working with that individual. And to truly help people to overcome any addiction, we must find out where they stopped listening to the Spirit of God speaking to their heart. And we must help the individual go back to what God has clearly shown them, and restore that relationship with God so that they are now listening to him.

1 Corinthians 3:10 tells us: “For we are laborers together with God…” He is in the lead. We are to be following what he is doing. And so we must do more observing and inquiring, rather than talking. And if we could understand what God has already been doing, how much more successful would we be in the work!

Vì vậy, loạt bài học 12 bước này đã được phát triển để giúp những người làm công tác phúc âm trở thành một phần trong câu trả lời cho yêu cầu cầu nguyện của Chúa Giê-su: “Vậy, hãy cầu nguyện cho Chúa của mùa gặt, để Ngài sai những người làm công vào mùa gặt của mình”.

Một phần của sự kêu gọi phúc âm của chúng ta là: chúng ta phải ra ngoài và vào vụ gặt, thay vì mong đợi mùa màng đến với công trình xây dựng nhà thờ của chúng ta. Bởi vì nhiều người quá thất vọng và không tin tưởng vào tôn giáo để bước vào tòa nhà của chúng tôi.

Chúng ta cần chữa lành trong các mối quan hệ của chúng ta

Đó là tội lỗi (của người khác, hoặc của chúng ta) cuối cùng tạo ra một khoảng trống trong trái tim của cá nhân. Khoảng trống ở đó vì những mối tình tan vỡ. Và tội lỗi của chính chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra mối quan hệ tan vỡ với Đức Chúa Trời.

Một khi tội lỗi trở thành một phần của cuộc đời bạn, bạn không thể dừng lại. Và khi thời gian trôi qua, càng cần nhiều tội lỗi hơn nữa, để có thể tìm thấy cái “cao” tạm thời giống như tội lỗi đầu tiên đã tạo ra. Và vì vậy chúng ta càng nghiện tội lỗi càng xa trong cuộc sống mà chúng ta tiếp tục trong đó. Và tội lỗi không quan tâm bạn có đi nhà thờ hay không. Tất cả những gì nó quan tâm, là bạn vẫn nghiện tội lỗi.

Chúa Giê-xu đến để các mối quan hệ có thể được hàn gắn. Ngài cũng đã gửi đến Đấng an ủi của Đức Thánh Linh, để mọi nỗi đau mà loài người tội lỗi mang lại cho chúng ta, vẫn có thể được an ủi trong cuộc sống này.

“Nếu các ngươi yêu ta, hãy tuân giữ các điều răn của ta. Và ta sẽ cầu nguyện Cha, và Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, hầu cho Ngài có thể ở với các ngươi đời đời; Ngay cả Thần lẽ thật; người mà thế gian không thể nhận được, vì nó không thấy Người, cũng không biết Người; nhưng các ngươi biết Người; vì anh ấy ở với bạn, và sẽ ở trong bạn. Tôi sẽ không để lại cho bạn sự thoải mái: Tôi sẽ đến với bạn. ” ~ Giăng 14: 15-18

Important: we cannot receive the Comforter, if we don’t come to know God. And we can only come to know and understand God, through Jesus Christ.

And because people don’t know the Comforter (the true Holy Spirit), they become addicted to sin in some way. And that also often leads to drugs, alcohol, or something else. And this usually happens because they are trying to sooth the empty hole of a painful void within. A pain in their heart that usually has happened due to some broken relationship in their past. Perhaps a parent or relative that betrayed their needs. Or a relationship in a marriage that became unfaithful. Or a relationship with a child that failed due to some circumstance or misunderstanding. Or that they lost a loved one. These are the things that often create much pain in our heart.

And so people often seek relief from that pain, through the wrong things, because they lack a close relationship with the Comforter.

Nghiện

Hậu quả là tất cả mọi người cuối cùng trở nên nghiện một số loại tội lỗi, hoặc nhiều loại tội lỗi. Nó có thể bao gồm nghiện một chất, chẳng hạn như rượu hoặc ma túy. Nhưng một số người có những kiểu nghiện khác. Một số nghiện những thứ xác thịt hứa hẹn cảm giác hồi hộp, nhưng sau đó nhanh chóng khiến họ thất vọng. Những thứ như: cờ bạc hoặc nội dung khiêu dâm và quan hệ tình dục bên ngoài mối quan hệ hôn nhân tận tụy. Hoặc thậm chí nghiện một thần tượng nào đó, chẳng hạn như theo một tính cách phổ biến, hoặc khao khát trở nên giàu có.

And yet others will soothe themselves in some socially acceptable activity, but to an extreme and unbalanced way. An imbalance is not necessarily sinful. Even a Christian could have unbalanced behaviors that they take on, that are not healthy both physically and spiritually. Some will over eat certain foods for comfort. Others will over drink tea, coffee, or “energy drinks” to the detriment of their own health. Some will over engage in exercise to an extreme level, or over engage in athletics with an extreme need to compete and win. And yet others will deny themselves basic things to an extreme way: either to draw attention, or to punish themselves; as even physical discomfort and pain can soothe their conscience because of some past thing that has happened in their life that they are ashamed of.

Cuối cùng, tất cả những tình trạng này đều cần đến sự an ủi thực sự của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để mang lại sự cân bằng và kiểm soát lành mạnh trong cuộc sống của họ.

But the reality is that they have been deceived by these things, because these things seem to give a measure of relief or excitement for a while. But then soon after, the emotional pain remains. And now they have to seek after their addiction in a greater way, to get the same kind of temporary relief they got before. And as this dependency becomes greater, the downward cycle continues, and it begins to destroy their way of living. Including the remaining relationships that they have with others.

"Rượu là một kẻ nhạo báng, rượu mạnh là cơn thịnh nộ; và bất cứ ai bị lừa dối do đó, là không khôn ngoan." ~ Châm ngôn 20: 1

This scripture shows us that it is not wise to be deceived by these things. But in seeking relief from the painful void within, many people become entrapped by something else. And sometimes: someone else. Someone who is “pushing” the addictive behavior upon them, so that they can control them.

Tất nhiên phần lớn xã hội không thích khi người ta nghiện một thứ gì đó. Đặc biệt là chứng nghiện rượu hoặc ma túy. Họ xem cơn nghiện đang phá hủy cuộc sống và gia đình của người đó. Và họ thường thấy những cơn nghiện này dẫn đến những điều tồi tệ khác như nói dối và trộm cắp. Hoặc thậm chí có người bán mình để có tiền mua thêm thứ mà họ nghiện.

“Hỡi Lê-mu-ên, chẳng phải dành cho các vua, chẳng phải dành cho các vua để uống rượu; cũng không dành cho các hoàng tử uống rượu mạnh: Chớ uống rượu, quên luật pháp và làm sai sự phán xét của kẻ khốn cùng. ” ~ Châm ngôn 31: 4-5

Những người mắc chứng nghiện tội lỗi, dường như không còn ý thức về lương tâm và mối quan tâm đối với bất kỳ ai khác, ngoại trừ chính họ.

Nhưng rất ít người hiểu tại sao một người nghiện lại trở nên nghiện.

“Hãy uống rượu mạnh cho người sắp chết và rượu cho kẻ nặng lòng. Hãy để anh ta uống rượu, và quên đi cái nghèo của mình, và không còn nhớ đến sự khốn khổ của anh ta nữa ”. ~ Châm ngôn 31: 6-7

Câu thánh thư ở trên mô tả chính xác lý do tại sao mọi người trở nên nghiện. Đó là bởi vì họ có cảm giác "chết" trong cuộc sống của họ do một số tình huống ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hoặc họ có một trái tim rất nặng nề vì những tổn thương tình cảm, chưa bao giờ được xử lý và chữa lành. Cơn nghiện trở thành “sự giải phóng nhanh chóng” của họ khỏi ký ức xấu xí hoặc nỗi đau về tình cảm, hoặc cả hai.

Some people suffer a traumatic physical injury or disease that causes them much pain. And in seeking relief from that pain, sometimes they get addicted to painkiller medicine.

Others may suffer a traumatic event in their life, that is emotionally painful from a fear perspective, creating in them what is commonly known as PTSD. And without the Comforter, they also can potentially take an addictive path.

But as stated before, what they are addicted to, deceives them. Even to the degree that others begin to sense that the addiction is destroying them.

“Ai khốn nạn? ai có nỗi buồn? ai là người hài lòng? ai đã nói lảm nhảm? ai gây ra vết thương vô cớ? ai bị đỏ mắt? Họ say rượu lâu; họ đi tìm rượu hỗn hợp. Ngươi đừng nhìn rượu khi nó đỏ, khi nó cho màu của nó trong chén, khi nó tự chuyển động ngay lập tức. Cuối cùng, nó cắn như một con rắn, và cắn như một con mồi. Đôi mắt của nàng sẽ nhìn thấy những người phụ nữ xa lạ, và trái tim của nàng sẽ thốt ra những điều gian ác. Phải, ngươi sẽ giống như người nằm giữa biển, hoặc như người nằm trên đỉnh cột buồm. Ngươi sẽ nói rằng họ đã làm hại ta, và ta đã không bị bệnh; họ đã đánh tôi, và tôi không cảm thấy điều đó: khi nào tôi sẽ tỉnh lại? Tôi sẽ tìm kiếm nó một lần nữa. " ~ Châm ngôn 23: 29-35

As shown in the scripture above, while they are “drunk” they feel no pain. But as they withdraw from the alcohol and become sober, the pain returns. And so they seek to be drunk again. And as they realize the bondage of their own addiction, they begin to give up hope, because they have no way to stop it.

Trong hầu hết mọi trường hợp, trước khi một người nghiện nghiêm túc tìm cách thoát khỏi cơn nghiện của họ (bất kể nó là gì), nỗi xấu hổ về việc nghiện ngập của họ phải trở nên lớn hơn sự khó chịu của việc cai nghiện và sự tỉnh táo. Đó là khi hoàn cảnh nghiện ngập của họ đã hoàn toàn hạ gục họ.

Being honest

Điều này thật thú vị, bởi vì cốt lõi của hầu hết các chương trình giúp mọi người phá bỏ cơn nghiện, là một nguyên tắc được đưa ra lần đầu tiên bởi phúc âm.

“Hãy thú nhận lỗi lầm của bạn với nhau, và cầu nguyện cho nhau, để bạn có thể được chữa lành. Lời cầu nguyện nhiệt thành có hiệu quả của một người công chính còn nhiều điều. " ~ Gia-cơ 5:16

Kinh thánh này nói rõ: nếu bạn muốn được giúp đỡ khi gặp lỗi hoặc cần, hãy thừa nhận nhu cầu của bạn. Bằng cách đó có thể có sự đồng ý trong lời cầu nguyện - để bạn có thể được chữa lành

Bạn không thể che đậy cơn nghiện của mình và mong được chữa lành. Bạn phải thừa nhận với bản thân và với người khác rằng bạn mắc chứng nghiện và bạn cần được giúp đỡ.

I have known of people who have gotten saved. And when God saved them, he also immediately delivered them from their addiction. And they never went back to it. And God is certainly able to do that for someone that is ready. But understand that the reason why that was able to happen, is because they have already counted the cost of what it would take to quit their addiction, and they were completely willing to bear that cross.

“Còn ai không chịu thập tự giá mình mà theo đuổi ta, thì không thể làm môn đồ ta.” ~ Lu-ca 14:27

But most addicts have not counted the cost yet. They first need someone to help them to go through that process.

“Đối với ai trong số các bạn, có ý định xây một tòa tháp, trước tiên đừng ngồi xuống và tính toán chi phí, liệu anh ta có đủ khả năng để hoàn thành nó không? Chớ tiếc rằng, sau khi người đặt nền móng mà không thể hoàn thành, tất cả những gì nó bắt đầu chế nhạo anh ta rằng: Người này đã bắt đầu xây dựng, và không thể hoàn thành. ” ~ Lu-ca 14: 28-30

Because most addicts have not completely accepted and assessed their own reasons for becoming an addict, they also do not know how to count the cost of what it will take to suffer through the withdrawals from their addiction. And they are not ready to make a complete commitment to living sober. So how could they take up the cross yet?

Quy trình bước

And so it often helps to work with them through a series of steps that are based on gospel principles.

Những bước này giúp họ giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời và dần dần hiểu được nhu cầu của bản thân, và hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau đó, họ có thể có đức tin để tin rằng Chúa có thể an ủi họ và giúp họ vượt qua cơn nghiện của chính mình.

“Vì ân điển của Đức Chúa Trời mang lại sự cứu rỗi đã xuất hiện cho mọi người, Dạy chúng ta rằng, từ chối sự vô lễ và những ham muốn trần tục, chúng ta nên sống một cách tỉnh táo, công bình và tin kính, trong thế giới hiện tại này” ~ Tít 2: 11-12

But they must be ready and willing to work through this process: to learn. That means they must have come to the realization that they have no other hope. And that they must address their own sin addiction. Otherwise working with them through any process or study of the scriptures, will not solve the problem. Because they don’t want it yet. They still want to try to find their relief the easier way: through their addiction, or through their distracting activity (addiction).

Quá trình là một chuỗi các bước, nếu chúng ta làm theo các bước, chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn và đáp ứng nhu cầu tâm linh của chúng ta. Kinh thánh có đầy đủ các bài học về quy trình từng bước.

Thí dụ: The Old Testament worship associated with the tabernacle and the law of Moses, was a process of steps given by God to be carefully followed. First they personally needed to fetch an innocent lamb, and carry it alive to the Tabernacle. There they were to first enter into the court of conviction, a place with the world “shut out” by the wall that was around the tabernacle. Their full attention was to be upon God. And then they were to wash themselves (like the washing of the water by the word) in a mirror like basin where they could see themselves as they really are.

Next the sacrifice for sin needed to be made on the altar of sacrifice. They would place their hands on the lamb as it was being sacrificed. And as the life flowed out of that lamb, they felt the personal responsibility for the Lamb’s death, because it was their sins that made it necessary. And so this process produced a deep understanding of the seriousness of their sin.

And then after this they were able to enter into the presence of Almighty God within the tabernacle. And in fully following this process, in the prescribed order, God would help them with their spiritual needs.

Chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta những bài học cho chúng ta thấy một quy trình gồm các bước mà chúng ta nên chú ý và làm theo, để đáp ứng nhu cầu tâm linh của mình. Một ví dụ quan trọng là câu chuyện Chúa Giê-su kể về đứa con hoang đàng.

Đầu tiên, người con trai rời bỏ một ngôi nhà mà ở đó anh ta có một người cha yêu thương, người đã cho anh ta hướng đi tốt cho cuộc đời của anh ta. Bất cứ khi nào chúng ta từ bỏ một ngôi nhà yêu thương; hoặc bất cứ khi nào chúng ta rời bỏ một hội thánh chân chính và trung thành: con đường đi luôn luôn xuống dốc. Và đối với đứa con trai hoang đàng, đó là nơi cuộc sống của nó đã trôi qua. Khi người trẻ này chạy cùng với những người trẻ khác trong cơn thịnh nộ của tội lỗi, anh ta trở nên nghiện những tội lỗi đó. Và chẳng bao lâu những cơn nghiện tội lỗi đó thậm chí còn phá hỏng mối quan hệ của anh với những người đó. Nhanh chóng anh ta nhận ra mình đang làm nô lệ cho một người nào đó không chăm sóc cho anh ta. Và tại nơi này, anh bắt đầu tính toán chi phí phải trả để trở về nhà Cha. Và thế là cuối cùng anh ấy bắt đầu lên đường trở về nhà.

Ngoài ra, ngoài tất cả các bài học từng bước mà Chúa Giê-su đưa ra, chúng ta hãy xem xét quy trình gồm nhiều bước mà sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy. Trong bài học của Peter, bạn không thể tiếp tục bước tiếp theo, trừ khi bạn đã hoàn thành bước trước đó.

“Và bên cạnh điều này, cho tất cả sự siêng năng, hãy thêm vào đức tin của bạn; và tri thức đức hạnh; Và để điều độ kiến thức; và để tiết chế sự kiên nhẫn; và sự tin kính kiên nhẫn; Và lòng tốt như anh em của sự tin kính; và để từ thiện tình anh em. Vì nếu những điều này ở trong anh em và có nhiều, thì chúng làm cho anh em không được cằn cỗi cũng như không được tích lũy trong sự hiểu biết về Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Nhưng kẻ nào phạm phải những điều này thì bị mù, không thể nhìn thấy xa, và đã quên rằng mình đã được thanh trừng khỏi tội lỗi cũ của mình. Vì vậy, đúng hơn, hỡi anh em, hãy siêng năng làm cho chắc chắn sự kêu gọi và sự bầu cử của mình; vì nếu anh em làm những điều này, thì sẽ không bao giờ sa ngã ”~ 2 Phi-e-rơ 1: 5-10

Mục đích của một chương trình / quy trình từng bước là đưa ra định hướng cho những người nghiện và cũng để giúp những người đang làm việc với họ biết cách giúp họ. Để giúp họ biết cách có niềm tin và cách nghĩ khác. Và làm thế nào để đưa ra những quyết định mới, và thiết lập những cách sống mới để giúp họ không rơi vào những cơn nghiện tội lỗi cũ một lần nữa. Và cuối cùng, làm thế nào để cam kết trọn vẹn trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-xu Christ.

Chương trình 12 bước dựa trên Cơ đốc nhân để giải thoát khỏi nghiện ngập - Tóm tắt:

 1. Trung thực - thừa nhận rằng tôi có nhu cầu nghiêm túc
 2. Niềm tin & Hy vọng - nhận ra rằng chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi và xây dựng niềm tin nơi Ngài
 3. Tin cậy-Tình yêu dâng hiến - hướng cuộc sống của chúng ta cho một Thiên Chúa yêu thương, cho sự hướng dẫn của Ngài
 4. Lòng dũng cảm - kiểm tra đạo đức đầy đủ về những gì và ai đã ảnh hưởng đến chúng ta
 5. Chính trực - thừa nhận với bản thân, Chúa và người khác, bản chất tiềm ẩn của những sai trái của chúng ta.
 6. Hoàn toàn sẵn lòng - chúng tôi xác định những khiếm khuyết của mình và sẵn sàng để Chúa loại bỏ những khiếm khuyết của chúng tôi
 7. Khiêm tốn và cầu nguyện - cầu xin Chúa tha thứ và giải cứu chúng ta
 8. Trách nhiệm giải trình - lập danh sách những người mà chúng tôi đã làm hại
 9. Tha thứ & Phục hồi - sửa đổi bất cứ khi nào có thể
 10. Chấp nhận trách nhiệm - tiếp tục chịu trách nhiệm lớn hơn cho bản thân và các mối quan hệ của chúng tôi
 11. Kiến thức & Sự dâng hiến - đời sống sùng kính ngày càng phát triển của chúng ta với Đức Chúa Trời
 12. Dịch vụ & Tri ân - chúng tôi hiện đã sẵn sàng mang thông điệp hy vọng này đến những người khác
viTiếng Việt
TrueBibleDoctrine.org

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM