Phục hồi sau Tội lỗi và Nghiện - Bước 12 - Phục vụ và Biết ơn

12. Đã có một sự thức tỉnh tâm linh do kết quả của những bước giúp đỡ chúng ta, giờ đây chúng ta cố gắng mang thông điệp này đến những người khác và thực hành những nguyên tắc này trong mọi công việc của mình.

Chúa đã rất thương xót chúng ta đã bày tỏ sự thật của Ngài cho lòng chúng ta. Ngài cho phép chúng tôi không chỉ được chữa lành khỏi tội lỗi và chứng nghiện ngập, mà còn thấy các mối quan hệ của chúng tôi được chữa lành. Và thông qua 11 bước trước đó, và với sự giúp đỡ của những người khác đã phục vụ chúng ta phúc âm này, giờ đây chúng ta có thể tham gia vào một cuộc sống mới!

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là tạo vật mới: những điều cũ đã qua đi; kìa, tất cả mọi thứ đều trở nên mới. Và mọi sự đều là của Đức Chúa Trời, Đấng đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà hoà giải chúng ta với Ngài, và đã ban cho chúng ta chức vụ hoà giải ”~ 2 Cô-rinh-tô 5: 17-18

Cuộc gọi mới của chúng tôi

And so now having embraced this new life in Christ Jesus, we now have a very important calling upon our life: “the ministry of reconciliation.”

God has already used us in previous steps to minister reconciliation, through the efforts that we made for ourselves to be reconciled to others. Now we are also able to help others in the same way, to find the same help we have received.

Điều này luôn nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Để cho những người mà Ngài đã cứu, có thể làm chứng cho những người khác để họ cũng có thể biết được sự giải cứu.

“Nhưng các ngươi sẽ nhận được quyền năng, sau khi Đức Thánh Linh ngự trên các ngươi; và các ngươi sẽ làm chứng cho ta cả ở Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đa, xứ Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” ~ Công 1: 8

Chia sẻ Phúc âm

The true gospel that delivers people from both sin and addictions, has always propagated itself in this manner. Jesus delivers and transforms the individual, and then he calls the individual into a life of service and gratitude. And through this transformed life, others are also saved and called to the same work. We do this work from a heart of love. And we also do this because we recognize the seriousness of the responsibility that has been now given to us!

“Wherefore we labor, that, whether present or absent, we may be accepted of him. For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto God; and I trust also are made manifest in your consciences.” ~ 2 Corinthians 5:9-11

Bằng kinh nghiệm bản thân, chúng tôi biết được sự tàn phá của chứng nghiện ngập, chúng tôi cố gắng “thuyết phục” người khác. Giờ đây, chúng tôi có một sự khẩn cấp và thẩm quyền đặc biệt đằng sau thông điệp mà chúng tôi dành cho họ, vì những trải nghiệm cá nhân của chúng tôi trong quá khứ.

Bất cứ khi nào Chúa Giê-su giao và thiết lập bất cứ ai, thì Ngài có công việc để họ làm. Đó là một phần của việc hoàn thành sự kêu gọi của Chúa Giê Su Ky Tô trên cuộc sống của chúng ta.

"Và ông ấy nói với họ rằng: Các ngươi hãy đi khắp thế gian, và rao giảng phúc âm cho mọi loài tạo vật." ~ Mác 16:15

The word “gospel” stands for “good news.” This Gospel based 12 step program is “good news” for every sinner and addict. There is true hope and help in the love of God shown towards everyone, through Jesus Christ! So by prayer and faith, we labor now to build up others in this new faith that we now have.

“Hỡi người yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin thánh khiết nhất của mình, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, trông đợi sự thương xót của Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta cho đến sự sống đời đời. Và trong số một số người có lòng trắc ẩn, tạo ra sự khác biệt: Và những người khác cứu với sự sợ hãi, kéo họ ra khỏi lửa; ghét cả cái áo loang lổ vết thịt. Bây giờ, hãy dâng lên Đấng có thể giữ cho bạn khỏi sa ngã, và trình bày cho bạn không lỗi lầm trước sự hiện diện của vinh quang với niềm vui sướng tột độ của Ngài, Kính dâng lên Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, hãy là sự vinh hiển và uy nghi, quyền thống trị và quyền năng, cả bây giờ và mãi mãi. Amen. ” ~ Giu-đe 1: 20-25

Thương hại

Having compassion, is waking up people to the fear that they should have for their own lives. Teaching people to “put away” the things that are hindering them. We comprehend that we ourselves have been “pulled out of the fire” of sin and its controlling addictive power. And so we especially feel this burden to pull others out of that same fire.

Tất cả những điều này hiện nay chúng ta được kêu gọi làm theo một cách nào đó, tùy theo món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

Cuối cùng, bạn có nhớ câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống và lời nói, và các loại đất khác nhau (tượng trưng cho tấm lòng) mà Lời Đức Chúa Trời đã được gieo vào đó không? Loại đất cuối cùng, là loại thứ 4, được mô tả là “đất tốt”. Và nó đã được mô tả như vậy, vì nó đã sinh hoa kết trái tốt. Trái cây của sự phục vụ và lòng biết ơn!

“Nhưng kẻ đã nhận hạt giống vào đất tốt là kẻ nghe lời và hiểu nó; Quả nào cũng sinh hoa kết trái, một số sinh ra gấp trăm, một số sáu mươi, một số ba mươi. ” ~ Ma-thi-ơ 13:23

Về dụ ngôn này, Chúa Giê-su nói: “Ai có tai để nghe, hãy nghe.”

So as we complete this 12 step series, may we ever continue to have an “ear to hear” the call of our Lord to: service and gratitude!

viTiếng Việt
TrueBibleDoctrine.org

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM