Lời nói đầu của tác giả về việc hồi phục sau tội lỗi và chứng nghiện

From the author: Richard Lehman Addiction is a symptom of a deeper wound. A wound that typically no one else sees, and yet a wound that can be more painful than the one that everyone sees. I’m speaking of a wounded broken heart. And so my inspiration for writing this 12-step process to overcome addictions, … Đọc tiếp

Giới thiệu về giúp mọi người phục hồi khỏi tội lỗi và nghiện ngập

người nghiện ma tuý

There is a deep empty hole in the heart of the soul that must be filled. How we fill that hole, or comfort ourselves with that empty space, will determine what sin we become addicted to. Without a godly direction and comfort in our life, the heart will begin to fill itself more all the … Đọc tiếp

Phục hồi sau Tội lỗi và Nghiện - Bước 1 - Trung thực

Người nghiện vô gia cư

1. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi bất lực trước cơn nghiện của mình và cuộc sống của chúng tôi đã trở nên không thể kiểm soát được. Khi một người tìm kiếm sự giúp đỡ để cai nghiện, có thể có nhiều lý do khác nhau khiến họ đi đến kết luận rằng họ cần được giúp đỡ. Một trong những lý do đó có thể là: Bạn đồng hành của họ đang đe dọa… Đọc tiếp

Phục hồi sau Tội lỗi và Nghiện - Bước 2 - Niềm tin và Hy vọng

niềm tin hy vọng tình yêu nhìn lên

2. Chúng ta phải tin rằng một Quyền Năng lớn hơn chính chúng ta: tình yêu hy sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, có thể khôi phục lại sự tỉnh táo cho chúng ta. Tôi có thể tin được không? Nếu bạn chưa hoàn thành bước một, bạn đã hoàn toàn thành thật với bản thân và với Chúa về chứng nghiện của mình, thì không! Bạn sẽ không thể tin được. Là bởi vì … Đọc tiếp

Recovery from Sin and Addiction – Step 3 – Trust-Love Direction

bàn tay với bàn tay

3. Chúng tôi quyết định bắt đầu tin cậy sự chăm sóc của một Đấng Cứu Rỗi yêu thương cho những hướng đi trong cuộc sống của chúng tôi. Nếu chúng ta hoàn thành bước 1 (hoàn toàn thành thật với bản thân và với Chúa về chứng nghiện của mình) thì chúng ta có thể tiếp tục bước hai: niềm tin và hy vọng. Và sau đó là một phần của bước hai, chúng tôi… Đọc tiếp

Phục hồi sau Tội lỗi và Nghiện - Bước 4 - Dũng cảm

Suy nghĩ về danh sách

4. We make a searching and fearless moral inventory of ourselves. To get to this “fearless” self search, we must be broken of our own self-protectionists fears. Courage is being afraid, but deciding anyway to still move forward, right through the fear feeling. And as you continue in this step, and the next, you will … Đọc tiếp

Phục hồi sau Tội lỗi và Nghiện - Bước 5 - Chính trực

Người phụ nữ nhìn lên Chúa

5. Thừa nhận với Chúa, với chính chúng ta và với một con người khác về bản chất chính xác của những sai trái của chúng ta. Trong bước trước, Dũng cảm, chúng tôi đã lập một danh sách những điều mà người khác đã làm với chúng tôi và những điều chúng tôi đã làm: cả hai điều đó đều rất nhạy cảm đối với chúng tôi. Trước đó, chúng tôi có thể không bao giờ muốn viết… Đọc tiếp

Phục hồi sau Tội lỗi và Nghiện - Bước 6 - Hoàn thành Sẵn sàng

một danh sách kiểm tra

6. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng để Chúa loại bỏ tất cả những khiếm khuyết này của tính cách Nếu bạn nhớ lại, quay lại Bước 4, chúng tôi đã lập một danh sách. Danh sách này xác định những điều đã xảy ra với chúng ta, mà cho đến ngày nay vẫn đang ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của chúng ta. Sau đó, ở Bước 5, chúng tôi đã mở ra rằng… Đọc tiếp

Phục hồi sau Tội lỗi và Nghiện - Bước 7 - Khiêm tốn và Cầu nguyện

cầu nguyện cho sự giải cứu

7. Khiêm tốn cầu xin Ngài tha thứ cho chúng ta và loại bỏ những thiếu sót của chúng ta Vậy là bây giờ chúng ta đã hoàn thành Bước 6, nơi chúng ta đã lập một danh sách đầy đủ tất cả những hành vi mà chúng ta mong muốn loại bỏ khỏi cuộc sống của mình. Và khi chúng tôi phát triển danh sách này, chúng tôi cũng làm việc chăm chỉ để xác định các hành vi mới mà chúng tôi sẽ… Đọc tiếp

viTiếng Việt
TrueBibleDoctrine.org

MIỄN PHÍ
QUAN ĐIỂM